O predavaču

Halid Emkić, doktor je pravnih nauka i magistar kriminalističkih nauka. 2003. godine diplomirao je na Fakultetu političkih nauka – odsjek bezbjednosti, u Sarajevu. 2009. godine odbranio magistarski rad na temu ¨Disciplinska odgovornost i njen uticaj na kvalitet rada policijskih službenika u Bosni i Hercegovini¨- naučno zvanje „Magistra kriminalističkih nauka“. 2014. godine na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Brčkom, odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom  „Pravno-kriminalistički aspekti policijskih odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini“, čime je stekao naučno zvanje i titula – Doktor pravnih nauka. Autor je knjiga, raznih projekata i radova.