Adresa

Rasima Terzića, 76 250 Gradačac, BiH

Telefon:

+387 61 311 881

WhatsApp:

+387 61 311 881

O predavaču

Nadira Duraković, magistar ekonomskih nauka, trenutno na doktorskom studiju, naučna oblast rada Menadžment –Menadžment ljudskih resursa, dva izbora na fakultetu – viši asistent za naučnu oblast Menadžment, Ekspert – trener za sve institucije BiH ispred Agencije za državne službenike BiH, predavač – trener za sve institucije FBiH ispred Agencije za državne službenike FBiH, direktorica i predavač Centra za edukaciju i poslovno savjetovanje Business-Educa za menadžerske rukovodeće pozicije i soft skills obuke, 15 godina predavačkog iskustva i rada sa organizacijama, autor 3 stručne knjige iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa, dosta stručnih i istraživačkih radova i publikacija, saradnja sa svim institucijama, organizacijama i NVO.