O predavaču

Jasmina Omerović, dipl.ing. zaštite na radu i životne okoline.
Diplomirala na Tehnološkom fakultetu u Tuzli 1990, Odsjek zaštita na radu i životne okoline, stručni ispit iz zaštite na radu položila u Banja Luci RS 2008. godine, uvjerenje o stručnom osposobljavanju Maribor, Slovenija 2008. godine, licenca iz zaštite na radu 2010 RS, stručni ispit za projektovanje i intelektualne usluge u vezi sa zaštitom od požara FBiH MUP Tk, Tuzla 2012. godine, licenca odgovornog projektanta za projekte i elaborate zaštite na radu i zaštite od požara Brčko D. 2014. godine, radi u INZA, Sarajevo kao stručni saradnik za zaštitu na radu.