Njemački jezik

Business-Educa,Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje provodi školu njemačkog jezika koja je verificirana od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a i Pedagoškog zavoda TK-a. Kurs se organizira za grupe od minimalno 8 do maksimalno 12 polaznika. Prisustvo nastavi je obavezno i pravo na polaganje ispita imaju polaznici koji prisustvuju na najmanje 70 % časova. Za svakog polaznika kursa obezbijeđena je literatura koja se sastoji od knjige, radne sveske i CD-a.

Budući da danas sve veći broj naših građana želi studirati ili naći posao u zemljama njemačkog govornog područja ili u svom poslu sarađuju sa firmama čije je sjedište na tom području, njemački jezik je sve traženiji.

Shodno tome organiziramo kurseve njemačkog jezika čiji su formati i opcije prilagođeni potrebama i interesima polaznika, kako grupa tako i pojedinaca:

– kursevi općeg njemačkog jezika

– kursevi poslovnog njemačkog jezika

– individualni kursevi

– intenzivni kursevi

– kursevi za firme.

 

Naši kursevi njemačkog jezika se izvode po nastavnim programima koji su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR):

– SCHRITTE international

– SICHER

– SCHRITTE internationa im Beruf

Namijenjeni su odraslim polaznicima, tako da udžbenici i prateći materijal koji se koristi u nastavi u potpunosti odgovaraju interesovanjima, potrebama i mogućnostima odraslih.

 

Individualni kursevi su idealan izbor za poslovne ljude ili studente koji u kratkom vremenskom periodu žele ovladati stranim jezikom i jezičkim vještinama koje su im najpotrebnije. Individualna nastava podrazumijeva maksimalnu fleksibilnost i prilagođavanje zahtjevima polaznika.

Intenzivni kursevi su najbolji izbor za polaznike koji u kratkom vremenskom periodu žele naučiti njemački jezik, ubrzati učenje, osvježiti svoje znanje, pripremiti se za planirane poslove, studij ili putovanje, gdje će im znanje jezika biti neophodno. Zbog malih grupa, intenziteta nastave i individualiziranog pristupa polaznici za dva puta kraći vremenski period stiču jezičke kompetencije i završavaju jedan stepen.

Intenzivni kursevi se izvode u malim grupama do 4 polaznika i traju 40 školskih sati. Nastava se izvodi pet puta sedmično po dva školska sata u trajanju od mjesec dana.

Kursevi za firme se u potpunosti prilagođavaju zainteresiranoj firmi i njenim zaposlenicima. Održavaju se u našim ili u prostorijama firme. Bez obzira na vrstu programa – sadržaj, teme i dinamiku nastave dodatno prilagođavamo djelatnosti polaznika. Naglasak je na praktičnoj komunikaciji i sticanju vještina potrebnih za uspješno komuniciranje u poslovnom okruženju.


Zavr
šni ispit

Na završetku kursa polaznici polažu pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit je uslov za usmeni, a za prolaz je potrebno najmanje 60 % od ukupnog broja bodova. Usmeni ispit se sastoji od čitanja i  prevođenja nepoznatog teksta i od konverzacije čija je složenost  prilagođena novou kojeg je polaznik pohađao.