Engleski jezik

Business-Educa, centar za edukaciju i poslovno savjetovanje provodi školu engleskog jezika koja je verificirana od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a i Pedagoškog zavoda TK-a. Kurs se organizira za grupe od minimalno 8 do maksimalno 12 polaznika. Prisustvo nastavi je obavezno i pravo na polaganje ispita imaju polaznici koji prisustvuju na najmanje 70 % časova. Za svakog polaznika kursa obezbijeđena je literatura koja se sastoji od knjige, radne sveske i CD-a.

KURSEVI IZ ENGLESKOG JEZIKA


KURS OPŠTEG ENGLESKOG JEZIKA :

     CUTTING EDGE STARTER A1

     CUTTING EDGE  ELEMENTARY A1-A2

     CUTTING EDGE PRE-INTERMEDIATE A2-B1

     CUTTING EDGE INTERMEDIATE B1-B2

     CUTTING EDGE UPPER-INTERMEDIATE B2- C1

     CUTTING EDGE ADVANCED C1


KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA:

       MARKER LEADER ELEMENTARY  A1-A2

      MARKET LEADER  PRE-INTERMEDIATE A2-B1

      MARKET LEADER  INTERMEDIATE  B1-B2

      MARKET LEADER  UPPER- INTERMEDIATE B2-C1

      MARKET LEADER AVANCED C1

Završni ispit

Na završetku kursa polaznici polažu pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit je uslov za usmeni, a za prolaz je potrebno najmanje 60 % od ukupnog broja bodova. Usmeni ispit se sastoji od čitanja i  prevođenja nepoznatog teksta i od konverzacije čija je složenost  prilagođena novou kojeg je polaznik pohađao.