Škola za menadžment

ŠKOLA ZA MENADŽMENT – menadžerske obuke za direktore(menadžere), rukovodioce, šefove organizacionih jedinica i dr.

Business-Educa, centar za edukaciju i poslovno savjetovanje vršit će upis polaznika 3x godišnje u školu MENADŽMENTA verificiranu od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a i Pedagoškog zavoda TK-neformalni oblik obrazovanja.

Škola se sastoji iz 8 modula ili 120 sati kroz nastavu ,praktičan rad i individualni choaching u poslovnoj praksi.Traje 4 mjeseca.

Broj polaznika je ograničen zbog interaktivnosti u radu i posvećenosti svakom polazniku .Rok za prijavu  ostaje otvoren do popunjenosti grupe.

Sve dodatne informacije o školi i brošure sa prijavom možete dobiti putem kontakta.


MODULI ŠKOLE ZA MENADŽMENT

MODUL I-Upravljanje ljudskim resursima kroz funkcije

MODUL II-Rukovođenje i funkcije

menadžmenta(planiranje,organizovanje,vođenje,kontrola i motivacija zaposlenih)

MODUL III-Komunikacija(aktivno slušanje,neverbalna komunikacija,vještine prezentiranja i prezentiranje izvještaja putem POWER POINT )

MODUL IV-Timski rad

MODUL V-Delegiranje zadataka i upravljanje vremenom

MODUL VI-Radni odnosi

MODUL VII-MS OFFICE(EXCEL,WORD,POWER POINT)-osnove za rukovodeće poslove u pripremanju izvještaja,komuniciranja i prezentiranja

MODUL VIII- po izboru i potrebama učesnika

1.Strateško upravljanje organizacijom

2.Upravljanje finansijama

3.Projekt menadžment i upravljanje projektima

4.Soft skilss obuke(npr.vještine prodaje,prezentiranja,javnog nastupa i dr.)

 

METODE RADA

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.Individualni choaching u organizaciji će omogućiti da se uspostave neophodne funkcije i uredi nedostajuća dokumentacija a sve u cilju razvoja organizacija i ljudskih resursa u njima.

„ZNANJEM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I RAZVOJA“