Poslovna informatika

POSLOVNO INFORMATIČKO OSPOSOBLJAVANJE

Business-Educa, centar za edukaciju i poslovno savjetovanje provodi školu poslovno informatičkog osposobljavanja  koja je verificirana od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a i Pedagoškog zavoda TK-a.

Kurs se organizira za grupe od minimalno 6 do maksimalno 12 polaznika. Prisustvo nastavi je obavezno i pravo na polaganje ispita imaju polaznici koji prisustvuju na najmanje 70 % časova.Ukupno trajanje nastave je 60 časova i to 2x sedmično po 1,5 h.

Za svakog polaznika kursa obezbijeđena je literatura.

Poslovno informatičko osposobljavanje predstavlja osnovni kurs, koji ima cilj da polaznici po završetku ovoga kursa poznaju osnovne karakteristike i mogućnosti operativnog sistema Windows i hardware računara te da samostalno i stručno koriste programe MS Office paketa obuhvaćene ovim kursom. Kurs je namijenjen početnicima kao i svima onima koji već koriste računar i žele da svoje znanje podignu na viši nivo.

Osnovni kurs se sastoji iz sljedećih modula:

Modul 1. – Osnove IT i Windows operativni sistem

Modul 2. – Program za obradu teksta – Word

Modul 3. – Program za tabelarne proračune – Excel

Modul 4. – Internet – pretraživanje  internet sadržaja i elektronska pošta


Pojedinačni moduli I teme:

-Napredno korištenje Excela

-Power point I dr. programi iz MS Office paketa