Menadžment ljudskih resursa

ŠKOLA ZA  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Business-Educa ,Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje vršit će upis polaznika 3x godišnje u školu MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA verificiranu od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a i Pedagoškog zavoda TK-neformalni oblik obrazovanja.

Škola se sastoji iz 8 modula ili 120 sati kroz nastavu ,praktičan rad i individualni choaching u poslovnoj praksi.Traje 4 mjeseca.

Broj polaznika je ograničen zbog interaktivnosti u radu i posvećenosti svakom polazniku .Rok za prijavu  ostaje otvoren do popunjenosti grupe.

Sve dodatne informacije o školi i brošure sa prijavom možete dobiti putem kontakta.

MODULI ŠKOLE ZA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

MODUL I – ANALIZA POSLA

MODUL II – REGRUTOVANJE I SELEKCIJA KANDIDATA

MODUL III – PRAĆENJE I OCJENJIVANJE RADNE USPJEŠNOSTI

MODUL IV – RAZVOJ I OBUKA ZAPOSLENIH

MODUL V – NAGRAĐIVANJE I MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH

MODUL VI – STRATEŠKO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

MODUL VII – UPRAVLJANJE HR FUNKCIJOM I FUNKCIJE RUKOVOĐENJA

MODUL  VIII – PO IZBORU ILI ZAHTJEVIMA ORGANIZACIJE

  1. KOMPETENCIJSKI OKVIR I KOMPTENCIJE
  2. RADNI ODNOSI U SKLADU SA ZAKONOM
  3. UPRAVLJANJE RADNIM UČINKOM I SISTEM ZARADA U SKLADU SA ZAKONOM
  4. SOFT SKILLS OBUKE

METODE RADA

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.Individualni choaching u organizaciji će omogućiti da se uspostave neophodne funkcije i uredi nedostajuća dokumentacija a sve u cilju razvoja organizacija i ljudskih resursa u njima.

„ZNANJEM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I RAZVOJA“