Predavači

Bosanskohercegovački i regionalni predavači i stručnjaci sa bogatim znanjem i praktičnim iskustvom pomoći će Vam na putu do uspješnog poslovanja i razvoja znanja i vještina(kompetencija) iz različitih oblasti.

Dipl. ing. Jasmina Omerović

Jasmina Omerović je dipl.ing. zaštite na radu i životne okoline. Diplomirala na Tehnološkom fakultetu u Tuzli 1990, Odsjek zaštita na radu i životne okoline, stručni ispit iz zaštite na radu položila u Banja Luci RS 2008.

Prof. dr. sc. Halid Emkić

Halid Emkić, ima zvanje doktor pravnih nauka i magistra kriminalističkih nauka. Autor je knjiga, raznih projekata i radova.

Prof. dr. Jagoda Nedić

Stručnjak za oblast mobing

Jagoda Nedić profesorica je u Visokoj poslovnoj tehničkoj školi u Doboju. Stručnjak je u oblasti mobinga a posjeduje i vještine internog provjerivača sistema kvaliteta (ISO standarda 9001- 2000) te uspostavljanja kvaliteta.

Mr. sc. Nadira Duraković

Direktorica/Vlasnica centra za edukaciju

Nadira Duraković, magistar ekonomskih nauka, trenutno na doktorskom studiju, naučna oblast rada Menadžment –Menadžment ljudskih resursa.